Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto's, nabestellingen en fotoshoots van Regelink Fotografie.
Bij het maken van afspraken voor een fotoshoot en bij het afnemen van afdrukken of digitale bestanden gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Bezwaar kan alleen schriftelijk en vooraf aan de fotoshoot kenbaar gemaakt worden. U dient akkoord te gaan met de voorwaarden om de fotoshoot door te kunnen laten gaan.


Gebruik van foto's


De foto's weergegeven op deze website en foto's gemaakt door Regelink Fotografie mogen niet verveelvoudigd,
gebruikt of bewerkt worden door middel van drukwerk, fotokopie of welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Regelink Fotografie.

U koopt enkel afdrukken, niet de rechten van de foto. De door u gekochte foto's zijn dus alleen voor eigen gebruik en vertoning in familie en/ of vriendenkringen. Het originele bestand is en blijft in eigendom van Regelink Fotografie.

Wenst u een of meerdere foto's te gebruiken voor websites of andere publicaties dan kunt u contact opnemen voor een passende vergoeding.

Auteursrecht


Alle foto's blijven in eigendom van Regelink Fotografie.
Regelink Fotografie mag alle foto's in haar eigendom naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren.

Klik hier voor de volledige algemene voorwaarden